Полезно

Какво трябва да знаем?

Зареждане на акумулатор със зарядно устройство

 • Зареждането се извършва извън автомобила.
 • Ако акумулаторът е обслужваем, се отвинтват капачките и се проверява нивото на електролита. При ниво по-ниско от указаното с маркировка, акумулаторът трябва да се долее с дестилирана вода. Не се отнася за херметически затворени /необслужваеми/ акумулатори!

Оказване на помощ чрез използване на акумулаторна батерия от друг автомобил

 • Да бъдат изключени двигателите на двата автомобила.
 • Първо свържете положителните изводи на двата автомобила чрез щипките.
 • След това свържете отрицателния извод на оказващия помощ автомобил, след което свържете отрицателния извод на подпомагания автомобил.
 • Запалете двигателя на оказващия помощ автомобил, след което запалете двигателя на подпомагания автомобил.
 • Свалете щипките в обратен ред.

Как да определим десен или ляв плюс (+) е акумулаторът?

Независимо как е обърнат акумулаторът под капака на превозното средство, задължително заставаме пред лицевия етикет на акумулатора (ако има такъв) и/или откъм страната на полюсните изводи. В зависимост от това дали положителният полюс е разположен от дясната, респективно лявата страна на батерията, се определя поляритетът. 

Експлоатация на акумулатора в автомобила

 • Номиналният капацитет на акумулатора, стартовият ток, размерите и приложението, трябва да съответстват на изискванията на автомобила.
 • Трайността на стартерната батерия до голяма степен се определя от зареждането й в МПС /моторното превозно средство/.
 • Напрежението на зарядната система на автомобила, измерено върху полюсите при работещ двигател и включени консуматори, трябва да е в следните граници:
 • За 6V инсталация – 6,9V-7,2V
 • За 12V инсталация - 13,8V-14,4V

Монтиране на акумулаторна батерия

 • При монтиране на батерията на превозното средство не обръщайте батерията, за да се избегне изтичане на киселина през вентилационните отвори на капака.
 • Смяната се извършва при изключен двигател и изключени консуматори, като първо се демонтира клемата от отрицателния полюс.
 • При монтажа на новия акумулатор, първо се монтира положителната клема към положителния полюс, след което се монтира и отрицателната клема.

Внимание! Погрешно включване ще направи батерията негодна за по-нататъшна употреба.

 

Магазин/Офис/Сервиз

Гр. София, Бул. „Европа” 130
GSM: 0882 461 850

 

Магазин/Сервиз

Гр. Перник, кв. „Църква”/кв.„Даскалово”/,
ул. „Димитър Благоев” 16
с/у бившия завод „Пектин”.
GSM:0887 278 020; 0887 206 880; 0887 38 58 38

 

Следвайте ни!

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.